Om oss

Om oss

Vilka är vi

Vi är ett litet gäng som träffas cirka en gång i månaden och bygger och kommenterar varandras byggen.

IPMS

IPMS står för International Plastic Modelers Society och finns över hela världen.  I Sverige är huvudorganisationen IPMS Sverige och under den finns ett antal lokala klubbar. IPMS Kattegatt är en av dessa.

Syfte

Vårt syfte är att träffas regelbundet och utbyta erfarenheter för det är mycket värdefullt att få andras synpunkter på det man själv byggt, man höjer sin egen nivå.